مقالات انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

                     

                 

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

www.edi-info.ir

  سایت دانلود پایان نامه

www.edi-payaname.ir

                

 

 

    آموزش تصویری پرداخت اینترنتی و دریافت همزمان ترجمه

                           دانلود آموزش تصویری 

 

                         آدرس ایمیل: minomegan@yahoo.com

                                  مدیریت : ادریس حسنجانی 

                                           

  

 

                      مقاله رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی بخش 2

                          مقاله رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی بخش 3

                       مقاله رشته مدیریت با ترجمه فارسی بخش 1

                       مقاله رشته مدیریت با ترجمه فارسی بخش 2

                       مقاله رشته مدیریت با ترجمه فارسی بخش 3

                       مقاله رشته مدیریت با ترجمه فارسی بخش 4

                       مقاله رشته مدیریت با ترجمه فارسی بخش 5

                      مقاله رشته حسابداری با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته اقتصاد با ترجمه فارسی بخش 1

                       مقاله رشته اقتصاد با ترجمه فارسی بخش 2 

                        مقاله رشته اقتصاد با ترجمه فارسی بخش 3

                              مقاله رشته اقتصاد با ترجمه فارسی بخش 4

                         مقاله رشته آمار با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته پزشکی با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته پزشکی با ترجمه فارسی بخش 2

                                  مقاله رشته دندان پزشکی با ترجمه فارسی بخش 1

                   مقاله رشته فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته علوم تربیتی با ترجمه فارسی بخش 1

                  مقاله رشته برق و الکترونیک با ترجمه فارسی بخش 1

                  مقاله رشته برق و الکترونیک با ترجمه فارسی بخش 2

                  مقاله رشته برق و الکترونیک با ترجمه فارسی بخش 3

                   مقاله رشته برق و الکترونیک با ترجمه فارسی بخش 4

                           مقاله رشته برق و الکترونیک با ترجمه فارسی بخش 5

                         مقاله رشته ریاضی با ترجمه فارسی بخش 1

                          مقاله رشته عمران با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته زمین شناسی با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته صنایع غذایی با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته مهندسی صنایع با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته محیط زیست با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته زیست شناسی با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته زیست شناسی با ترجمه فارسی بخش 2

                        مقاله رشته مکانیک با ترجمه فارسی بخش 1

                       مقاله رشته کشاورزی با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته علوم سیاسی با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته علوم اجتماعی با ترجمه فارسی بخش 1

                          مقاله رشته حقوق با ترجمه فارسی بخش 1

                         مقاله رشته شیلات با ترجمه فارسی بخش 1

                         مقاله رشته هوافضا با ترجمه فارسی بخش 1

                 مقاله رشته توریسم و جهانگردی با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته روان شناسی با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته فیزیک با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته شیمی با ترجمه فارسی بخش 1

                       مقاله رشته ادبیات با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته تربیت بدنی با ترجمه فارسی بخش 1

                       مقاله رشته گرافیک با ترجمه فارسی بخش 1

                    مقاله رشته مهندسی مواد با ترجمه فارسی بخش 1

                مقاله رشته برنامه ریزی شهری با ترجمه فارسی بخش 1

                    مقاله رشته باستان شناسی با ترجمه فارسی بخش 1

                          مقاله رشته هنر با ترجمه فارسی بخش 1

                         مقاله رشته معدن با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته معماری با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته رباتیک با ترجمه فارسی بخش 1

                          مقاله رشته فلسفه با ترجمه فارسی بخش 1

                           مقاله رشته نفت با ترجمه فارسی بخش 1

                    مقاله رشته اخلاق پزشکی با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته علوم دریایی با ترجمه فارسی بخش 1

                   مقاله رشته مهندسی پزشکی با ترجمه فارسی بخش 1

                    مقاله رشته مهندسی نساجی با ترجمه فارسی بخش 1

                    مقاله رشته معارف اسلامی با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته معارف نانوفناوری با ترجمه فارسی بخش 1

                          مقاله رشته بیوتکنولوژی با ترجمه فارسی بخش 1

                            مقاله رشته پرستاری با ترجمه فارسی بخش 1

                            مقاله رشته داروسازی با ترجمه فارسی بخش 1

                           مقاله رشته علوم آزمایشگاهی با ترجمه فارسی بخش 1

                            مقاله رشته علوم دامی با ترجمه فارسی بخش 1

                          مقاله رشته علوم گیاهی با ترجمه فارسی بخش 1

                         مقاله رشته مهندسی پلیمر با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته مهندسی شیمی با ترجمه فارسی بخش 1

                

 

                           آدرس ایمیل: minomegan@yahoo.com

                                        مدیریت : ادریس حسنجانی


/ 0 نظر / 234 بازدید