آدرس سایت ما نیز راه اندازی شد

www.edi-info.ir      

      

 

دانلود دیکشنری تخصصی با فرمت پی دی اف

 

دانلود دیکشتری انگلیسی به فارسی جغرافیا

دانلود دیکشتری انگلیسی به فارسی حسابداری

دانلود دیکشتری انگلیسی به فارسی ریاضی

دانلود دیکشتری انگلیسی به فارسی زبان شناسی همگانی

دانلود دیکشتری انگلیسی به فارسی زیست شناسی

دانلود دیکشتری انگلیسی به فارسی علوم دامی

دانلود دیکشتری انگلیسی به فارسی علوم سیاسی

دانلود دیکشتری انگلیسی به فارسی متون مذهبی

دانلود دیکشتری انگلیسی به فارسی مدیریت

دانلود دیکشتری انگلیسی به فارسی مکاتبات اسناد بازرگانی 

دانلود دیکشتری انگلیسی به فارسی مکانیک 

دانلود دیکشنری 405 واژه

دانلود دیکشنری 601 واژه

دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی اقتصاد

دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی مکاتبات و اسناد اداری 

دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی مکاتبات و اسناد حقوقی 

 

  

 

                      مقاله رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی بخش 2

                          مقاله رشته کامپیوتر با ترجمه فارسی بخش 3

                       مقاله رشته مدیریت با ترجمه فارسی بخش 1

                       مقاله رشته مدیریت با ترجمه فارسی بخش 2

                       مقاله رشته مدیریت با ترجمه فارسی بخش 3

                       مقاله رشته مدیریت با ترجمه فارسی بخش 4

                       مقاله رشته مدیریت با ترجمه فارسی بخش 5

                      مقاله رشته حسابداری با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته اقتصاد با ترجمه فارسی بخش 1

                       مقاله رشته اقتصاد با ترجمه فارسی بخش 2 

                        مقاله رشته اقتصاد با ترجمه فارسی بخش 3

                              مقاله رشته اقتصاد با ترجمه فارسی بخش 4

                         مقاله رشته آمار با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته پزشکی با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته پزشکی با ترجمه فارسی بخش 2

                                  مقاله رشته دندان پزشکی با ترجمه فارسی بخش 1

                   مقاله رشته فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته علوم تربیتی با ترجمه فارسی بخش 1

                  مقاله رشته برق و الکترونیک با ترجمه فارسی بخش 1

                  مقاله رشته برق و الکترونیک با ترجمه فارسی بخش 2

                  مقاله رشته برق و الکترونیک با ترجمه فارسی بخش 3

                   مقاله رشته برق و الکترونیک با ترجمه فارسی بخش 4

                           مقاله رشته برق و الکترونیک با ترجمه فارسی بخش 5

                         مقاله رشته ریاضی با ترجمه فارسی بخش 1

                          مقاله رشته عمران با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته زمین شناسی با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته صنایع غذایی با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته مهندسی صنایع با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته محیط زیست با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته زیست شناسی با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته زیست شناسی با ترجمه فارسی بخش 2

                        مقاله رشته مکانیک با ترجمه فارسی بخش 1

                       مقاله رشته کشاورزی با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته علوم سیاسی با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته علوم اجتماعی با ترجمه فارسی بخش 1

                          مقاله رشته حقوق با ترجمه فارسی بخش 1

                         مقاله رشته شیلات با ترجمه فارسی بخش 1

                         مقاله رشته هوافضا با ترجمه فارسی بخش 1

                 مقاله رشته توریسم و جهانگردی با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته روان شناسی با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته فیزیک با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته شیمی با ترجمه فارسی بخش 1

                       مقاله رشته ادبیات با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته تربیت بدنی با ترجمه فارسی بخش 1

                       مقاله رشته گرافیک با ترجمه فارسی بخش 1

                    مقاله رشته مهندسی مواد با ترجمه فارسی بخش 1

                مقاله رشته برنامه ریزی شهری با ترجمه فارسی بخش 1

                    مقاله رشته باستان شناسی با ترجمه فارسی بخش 1

                          مقاله رشته هنر با ترجمه فارسی بخش 1

                         مقاله رشته معدن با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته معماری با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته رباتیک با ترجمه فارسی بخش 1

                          مقاله رشته فلسفه با ترجمه فارسی بخش 1

                           مقاله رشته نفت با ترجمه فارسی بخش 1

                    مقاله رشته اخلاق پزشکی با ترجمه فارسی بخش 1

                     مقاله رشته علوم دریایی با ترجمه فارسی بخش 1

                   مقاله رشته مهندسی پزشکی با ترجمه فارسی بخش 1

                    مقاله رشته مهندسی نساجی با ترجمه فارسی بخش 1

                    مقاله رشته معارف اسلامی با ترجمه فارسی بخش 1

                      مقاله رشته معارف نانوفناوری با ترجمه فارسی بخش 1

                          مقاله رشته بیوتکنولوژی با ترجمه فارسی بخش 1

                            مقاله رشته پرستاری با ترجمه فارسی بخش 1

                            مقاله رشته داروسازی با ترجمه فارسی بخش 1

                           مقاله رشته علوم آزمایشگاهی با ترجمه فارسی بخش 1

                            مقاله رشته علوم دامی با ترجمه فارسی بخش 1

                          مقاله رشته علوم گیاهی با ترجمه فارسی بخش 1

                         مقاله رشته مهندسی پلیمر با ترجمه فارسی بخش 1

                        مقاله رشته مهندسی شیمی با ترجمه فارسی بخش 1

                

 

                           آدرس ایمیل: minomegan@yahoo.com

                                        مدیریت : ادریس حسنجانی